ĐẠI DỊCH CORONA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

4 hệ luỵ đối với kinh tế – thương mại Kinh tế và thương mại thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp trên bốn phương diện sau. Thứ nhất, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cục bộ, lưu thông hàng hoá, dịch vụ và lao động toàn cầu không còn được như bình thường khiến cho mọi hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư không thể thông suốt và hiệu quả. Trong bối cảnh tình [...]