Chính sách bảo mật

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 Công ty TNHH Mailee chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm họ và tên, tên công ty/tổ chức, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại, logo hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn đã hoàn toàn đọc, hiểu và đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn sản phẩm & dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc chào giá dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy trình của chúng tôi để hoàn tất báo giá hay hợp đồng…. Các thông tin cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi thông tin công khai của chủ thể và thông tin doanh nghiệp, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư…).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Công ty TNHH Mailee. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp có thể được sử dụng cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước.

Chúng tôi sử dụng logo của bạn trong mục đích giới thiệu khách hàng tham khảo trên trang web của chúng tôi, tại địa chỉ: www.mailee.com.vn

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của Công ty TNHH Mailee, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Công ty TNHH Mailee trong và sau thời gian đăng ký. Nếu bạn liên hệ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán….

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và Quản lý thông tin cá nhân

Mọi vấn đề về thu thập, bảo mật và quản lý thông tin được thực hiện và cam kết bởi Công ty TNHH Mailee, được thông báo theo địa chỉ liên hệ trên website www.mailee.com.vn.

5. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi. Bạn toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kể thời gian nào trên tài khoản trực tuyến mà bạn được cung cấp hoặc tự tạo trực tuyến. Riêng địa chỉ email và tên đăng nhập, nếu bạn muốn thay đổi bạn phải gửi yêu cầu thay đổi thông qua các kênh liên lạc khác đang sử dụng trên website.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty TNHH Mailee cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi. Trong trường hợp chúng tôi cần báo cáo với các đối tác của chúng tôi, trường hợp đối tác yêu cầu cung cấp thông tin chủ thể để hoàn tất quá trình thực hiện báo giá hoặc hợp đồng, thì thông tin của bạn sẽ được điền vào hồ sơ đăng ký này mà không cần thông báo cho bạn.

7. Việc thay đổi quy định

Công ty TNHH Mailee có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Công ty TNHH Mailee sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ của chúng tôi www.mailee.com.vn.

0906354648